Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Срокове за издаване на българските лични документи

1. Паспорт: за обикновена услуга срокът е до 90 дни; за бърза услуга срокът е до 60 дни.

2. Лична карта: за обикновена услуга срокът е до 90 дни; за бърза услуга (само при подмяна на лична карта) срокът е до 60 дни.

3. Свидетелство за управление на МПС: (само при подмяна на СУМПС) – срокът е до 90 дни.

Важно! 1. Българските граждани, пребиваващи в чужбина, които имат валиден български личен документ, нямат задължението да преиздадат този документ, преди да е изтекъл срокът на неговата валидност. Българските лични документи са валидни до изтичане на срока им.

2. Валидността на изтичащите през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще изтече 6 месеца след датата на валидността, посочена върху тях.

Това важи само за ползване на личната карта и свидетелство за управление на МПС в Република България, но не и в чужбина. http://www.mfa.bg

Коментарите са затворени.