Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Валенсия – Помощи за откриване на Autonomo (фирма – Едноличен търговец)

1. Има право да кандидатства всеки, който до момента на подаването на документите е бил регистриран в Бюрото по труда - Servef, като безработен.

2. Всеки, който започне дейност в момента и не е фигурирал, като Autоnomo през последните 6 месеца.

3. Можете да кандидатствате за следните помощи: – 5.000 Евро за всеки безработен; – 6.000 Евро за безработни младежи до 30 години; – 7.000 Евро за безработни жени; – 8.000 Евро за безработни инвалиди; – 10.000 Евро за безработни жени инвалиди; – 600 Евро повече за малтретирани жени;

4. Условия: – Да бъде регистрирано Autоnomo; – Да се представят фактури за закупени материали, платени наеми или “traspaso” за не по малко от 5.000 Евро; – Всички закупени материали, машини и оборудване да са нови, а не втора употреба; – Всички плащания да са направени по банков път и придружени със съответните банкови преводи, а не да са платени в брой; – Аutonomoto да не се затваря през следващите 3 години. В противен случай парите трябва да бъдат върнати; – Парите се изплащат до 6 месеца от датата на подаването на документите.

5. Помощи за нает работник: – 3.000 Евро за нает работник – мъж; – 4.000 Евро за нает работник – жена; – Работникът трябва да бъде регистриран в Бюрото по труда - Servef, като безработен. Трябва да му бъде направен постоянен трудов договор и да работи в продължение на 2 години, или, ако му бъде прекратен договора преждевременно, да бъде нает друг работник регистриран в Бюрото по труда - Servef, като безработен и това да бъде комуникирано със съответните власти. Ако не бъде изпълнено условието парите трябва да бъдат върнати; – Работникът не трябва да е член на семейството.

За подаване на документи и повече информация: C/ Baron de Carcer, 36, Валенсия; Tел. 963 867 458 или CAMARA VALENCIANA – C/ Jesus 19, c. poshtal 46007, Валенсия; Tел. 963 103 900; Факс 963 531 742/ 963 531 743 – AYUDAS AUTONOMOS;

Коментарите са затворени.