Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

ОИСР: Икономикaтa на Испания се възстановява, но с бавни темпове

economia-espanola-ciento-Banco-Espana_EDIIMA20130123_0095_13В своята Прогноза за заетостта 2014 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) поставя безработицата в Гърция на ниво от 27.1% за 2014 г. и 26.7% през 2015 г. Макроикономическите прогнози на ОИСР не са се изменили значително в сравнение с оповестените през май и включват лека рецесия от 0.3% за 2014 г. и растеж от 1.9% през 2015 г.

Последните данни на ОИСР за безработицата сочат, че тя е била най-висока в Гърция (26.8%), Испания (25.1%) и Португалия (14.3%). Усредената стойност за еврозоната през май пък е 11.6%.

Докладът сочи, че реалният почасов доход в Гърция е продължил да спада за четвърта поредна година през, като през 2013 г. намалението му е било с 5.5% (в сравнение с 8.8% през най-тежката 2011 г.). Темпът на спадане на заплатите в Гърция е най-бързият от всички страни от ОИСР.

Сред останалите страни, които в момента провеждат програма за икономическа реформа и възстановяване в Испания, доходите също спадат през последните 4 години с между 1.1% и 2.5%, а в Ирландия с между 1.5% и 2.8%. В Португалия обаче спадът беше по-значителен – през 2012 г. достигна 6%, но през 2013 г. заплащането отново е започнало да расте с 2.3%.

Негативното влияние на спада на стойността на труда в Гърция личи особено ясно при представянето на цялата сума на разходите за труд като част от реалния БВП. През 2013 г. тази стойност спада със 7.8%. От останалите страни от ОИСР само в Испания и Ирландия спадат номиналните разходи за труд, съответно с 2.3% и 0.1%.

За сметка на това продуктивността на труда (изчислявана като реален БВП, разделен на общия брой работни часове) в Гърция се е увеличила с 0.4% през 2013 г.; това увеличение обаче е скромно в сравнение с 1.7% през 2012 г. Средната стойност за еврозоната е увеличение от 0.8% през 2013 г., докато в Испания и Португалия продуктивността се е увеличила съответно с 1.9% и 1%.

По качество на доходите Гърция е на 19-о място от общо 32 страни в ОИСР, но що се отнася до сигурност на пазара на труда и условия на труд, се класира на 31-во място. Испания се приближава до Гърция и съответно постига 20-о, 32-ро и 29-о място по тези показатели.

Средните годишни работни часове в Гърция също остават стабилни през 2013 г., като на работник се падат по 2037 часа – стойност, която е доста над средната за ОИСР (1770 часа) и се приближава до тази на Мексико (2237 часа).

За сметка на това средните реални годишни заплати (измервани по паритет на покупателна способност в щатски долари) в Гърция са спаднали с 5% до 25 503 долара – стойност с 41.7% по-ниска от средната за ОИСР и 26.8% по-ниска от тази в Испания./Източник: Дневник.бг

Коментарите са затворени.