Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Мадрид – Посолството на Република България информира

images398Нововъведения:

I. От 18.12.2012 г. на телефоните на Консулската служба (КС): 913 597 611 и 913 455 063, е инсталиран Voice Mail – гласова поща, чрез която може да получите подробна информация по следните въпроси:

  1. Издаване на български документи за самоличност.
  2. Издаване на временен паспорт (пасаван).
  3. Заверки и легализации, които могат да бъдат извършени в консулската служба на посолството.
  4. Регистриране в България на дете, родено в Кралство Испания.
  5. Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила на територията на Кралство Испания.
  6. Необходими документи и условия за сключване на граждански брак в посолството.

II. От 01.01.2013 г., завеждащият КС въвежда приемен ден и час за българските граждани, обслужвани от Консулска служба. Нашите сънародници, които желаят да се срещнат с г-жа Нели Симеонова, могат да направят това, както следва: Всеки вторник от 11.00 ч. до 13.00 ч.; Всеки четвъртък от 15.00 ч. до 17.00 ч.;

Коментарите са затворени.