Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – Програма за подпомагане на активното търсене на работа (RAI)

raiУважаеми читатели, след дълъг и сериозен размисъл по темата с, която да започна годината, реших да пиша за нещо, което за много от Вас може би не е новост, но пък е обнадеждаващо за други, които се намират в крайна ситуация.

Става дума за програма за подпомагане на активното търсене на работа, която предлага и финансова помощ на тези, които отговарят на изискванията и разбира се я поискат. Срокът през, който можем да подадем молба за да ни включат в програмата изтича на 15 април 2016.

Тaзи програма дава смисъл на Кралски Декрет 16/2014, в сила от декември 2014, или така наречената programa de activación para el empleo (PAE). Както самите Общи разпоредби на нормата сочат, тя се ражда с цел да облекчи проблема с безработицата, който през последните години представлява истинско предизвикателство за милиони души, проблем който трябва да бъде решен незабавно и в това отношение и с такава цел започват да се развиват различни програми за подпомагане на трудовата заетост и финансова помощ за периода през, който ние се компрометираме да търсим активно работа.

Програмата за подпомагането на активното търсене на работа за, която ще ви разкажа днес е предназначена за ситуациите, които описани в самия член 2 на нормата, като една от главните е да нямаме право нито на обезщетение за безработица или, както го наричат испанците паро, нито на помощите за безработните, който период на получаване зависи най-вече от личната ситуация на всеки един т.е. членовете на семейството, доходите и т.н., след, като сме поискали за трети път и така наречената помощ за активна интеграция (RAI) тъй, като имаме право да подновим молбата само 3 пъти, или сме взимали PRODI (programa temporal de protección por desempleo o inserción), или PREPARA (programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo). Сега след този подробен увод следва да започнем по същество.

Кой може да бъде включен в тази програма или на какви изисквания трябва да отговаряме?

На първо място се изисква да са взети всички възможни помощи, така както посочих в предните линии, веднъж, като отговаряме на това изискване, следващите са следните:

 • Да фигурираме записани в бюрото по труда, като търсещи работа от преди 1 декември 2014 година. Какво става ако от тогава сме работили временно в някоя фирма? Ако сме работили за по-малко от 90 дни, бюрото по труда не зачита, като прекъснат, което ще рече, че една евентуална временна работа, ако е за по-малко от 3 месеца няма да ни пречи да се включим в тази програма.

 • Другото изискване е почти същото, като предното, т.е. закона изисква да сме били записани, като търсещи работа минимум 360 дни през последните 18 месеца.

 • Да нямаме право нито на паро нито на никакви други помощи.

 • Последната ни трудова връзка да не е била прекъсната по наше желание, т.е. да сме спряли да работим или защото е свършил периода за, който сме били наети, или по други прични, които да сa в самата фирма, но в никой случай прекъснатата трудова връзка да не е по наша вина.

 • Доходите ни от, който и да е тип не трябва да надвишават 75% SMI или минималната заплата за всеки член от семейството и да се докаже, че имаме хора на наша издръжка, т.е. съпруг (съпруга безработен) на деца, родители и т.н.

Ако след помощите споменати в началото сме имали някакъв друг тип доходи или социални помощи, трябва да минат 6 месеца от последната за да можем да подадем молба да се запишем в тази програма.

Не се зачита, като безработен този, който в момента на подаване на молбата работи за някого или е самоосигуряващо се лице.

Освен да отговаряме на горе посочните изисквания също има други, които трябва да спазваме за да не бъдем изключени от програмата и съответно от дадената финансова помощ, най-важните са:

 • Да се компрометираме в момента на подаване на молбата с дейностите, които се развиват по плана, било курсове или интервюта за работа. Не трябва да отказваме абсолютно никаква дейност.

 • Да се подписваме на борсата на датата, която ни се посочва.

 • Ако имаме вариации в доходите сме длъжни да ги съобщим иначе може да има сериозни последици.

 • Ако сме получили пари по погрешка да ги върнем незабавно.

 • И, както някои от другите помощи, в този случай също се изисква да докажем активно търсене на работа.

 • И разбира се ни се дава срок от 1 месец от момента на подаването на молбата да направим три неща доказвайки по този начин, че сме готови да търсим активно работа (да работим, да подаваме автобиографии, интервю за работа, да се регистрираме в поне два портала за работа, и.т.н.)

Както казахме в самото начало, ако отговаряме на тези изисквания имаме до 15 април тази година да подадем молба за помощи, формуляра се иска в офиса на SERVEF в който ни се пада да се подписваме. Веднъж подадена молбата трябва да занесем документи, които да доказват че търсим работа (например копие на автобиографията подпечатано от фирмата в, която сме подали). Веднъж подадено всичко, ни се посочва по разпределние един отговорник с, който можем да се свързваме ако имаме някакъв проблем.

Как и кога спираме да сме част от програмата?

Прекъсването на участието ни в програмата така да се каже може да бъде временно и окончателно.

Окончателното може да се дължи на неизпълнение на някое от нашите задължения, например, ако не търсим работа, както и да не се подписваме на борсата, да се откажем доброволно от участието в програмата, да откажем работа, да работим за някого за повече от 180 дни, да се изнесем в чужбина или пък да получаваме паричната помощ без да отговаряме на някое от другите изисквания.

От своя страна, временното прекъсване на тези помощи може да се дължи на сключването на трудов договор за период по-кратък от 180 дни, да започнем да получаваме доходи с, които преминаваме границата на определените за период по-кратък от 180 дни. Или от своя страна да започнем работа в някоя фирма за по-малко от 90 дни.

Каква е финансовата помощ, която мога да получа?

И на последно място, но не по важност, за участието в тази програма за търсене на работа получаваме парична помощ размер от 426 евро и за период от 6 месеца, като през това време ни се помага по всички начини да си намерим работно място. В случай че намерим работа може да продължим да взимаме тези помощи, ако работодателя иска да намали сумата от заплатата, това може да стане за максимум 5 месеца.

Надявам се да съм била полезна, ако има проблем не се колебайте да се свържете с мен, с удоволствие ще Ви помогна.

814540954_20997Статията подготви Адвокат Елена Савова, Аликанте

Юридически услуги в областта на семейното, наследственото, трудовото, наказателното, административното и търговското право.

За контакти на адрес: Plaza de la Generalitat 2, 2º A, C.P. 03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE).

E-mail: eivanova-savova@icali.es                                                                                                              Тел. 642 31 80 38

Коментарите са затворени.