Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – Какво се случва с разходите преди отварянето на фирмата

food-truck-accountingМожем ли да си приспаднем извършените разходи преди започването на дейността? Началото на дейността на една фирма трябва да се съобщи на Данъчната Администрация чрез записване в регистъра (формуляр 036 или 037), което определя данъчните задължения на дадената дейност. От този момент трябва да изчислим печалбата и загубата на фирмата в зависимост от разликата между приходите и разходите. Но какво се случва с разходите преди откриването на фирмата и започването на дейността?

Да предположим, че ще извършваме дейност в помещение, което трябва да оборудваме и обзаведем преди да започнем работа или, че трябва да инвестираме в покупката на машини, компютри или други. Ако сме извършили тези разходи преди да започнем дейността, можем ли да си ги приспаднем от нашите данъци?

Според закона, могат да се приспаднат само онези разходи които са нужни за получаването на приходи от дейността. Също така ограничава приспадането на момента в, който реално се извършва икономическа дейност. По тази причина, извършените разходи преди началото не могат да се приспаднат.

Въпреки това, в определени ситуации е неизбежно да се извършат някои разходи преди откриването на фирмата и по тази причина Данъчната Администрация позволява нейната регистрацията преди началото на дейността (alta censal previa al inicio de actividad) чрез формуляр номер 036 и квадратче 504.

Самата регистрация ни позволява да декларираме разходите и инвестициите преди началото на фирмените операции.

Със съобщаването на този факт на Данъчната Администрация ще можем да си приспаднем тези разходи, винаги и когато те са нужни за извършването на дейността в бъдеще.

В случай, че не се направи тази предходна регистрация (alta censal previa al inicio de actividad) никога няма да можем да си приспаднем тези разходи, нито от ДДС, нито от Данък върху Приходите на Физическите Лица (IRPF).

снимка

 

СТАТИЯТА ПОДГОТВИ: ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ – ВАЛЕНСИЯ

Телефон за контакти (и Whatsapp): 644 31 80 20; Ел. поща: boris@assanchis.com         www.assanchis.com

Коментарите са затворени.