Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – Имам безсрочен трудов договор и не знам?

68197-800-502Постоянен служител е този, който има безсрочен договор, и следователно не е установено прекратяване на договора или ограничения за предоставянето на услуги. Различаваме три вида постоянни договори:

- Така наречения договор “fijo discontinuo”; Безслочен договор на непълно работно време; Превръщане на временни трудови договори в безсрочни;

Въпреки това, съществуват причини, поради които договорът се счита за безсрочен, въпреки че твърди обратното. Тези причини са:

- Ако става дума за договор, който не е писмен (освен ако работодателя може да докаже, че наистина това е временен договор).

- Ако е договор на непълно работно време и не е направен в писмена форма, се предполага, че е на пълен работен ден (освен ако няма доказателства за противното).

- Ако е договор с цел правна измама.

- Ако в срок от законоустановения пробен период, работника не е бил записан в “Seguridad Social” (с изключение на случаите, когато самата дейност е ясно временна).

11401500_102001150141752_6974241732083765532_nСтатията изготви: адвокат Нели Костадинова

Източник: https://www.facebook.com/pages/Abogada%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-Neli-Kostadinova/102000550141812?fref=ts

Коментарите са затворени.