Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания излиза от процедурата за прекомерен дефицит

0000283999-article3Съветът на ЕС прекрати днес процедурата за прекомерен дефицит срещу Испания, като потвърди, че страната вече е намалила дефицита си под три процента от брутния вътрешен продукт (БВП).

Вече нито една държава в ЕС не е подложена на тази процедура, се отбелязва в съобщението. В разгара на кризата на еврото през 2010-2011 г. такива процедури бяха открити за 24 държави.

Според правилата на ЕС държавите не трябва да допускат прекомерен бюджетен дефицит. Процедурата се използва, за да се подпомогне връщането към устойчиви фискални позиции. След прекратяването на процедурата срещу дадена държава, страната остава в обхвата на предпазните мерки.

Бюджетният дефицит на Испания през 2018 г. бе 2,5 на сто от БВП, като спадна от 3,1 на сто от БВП през 2017 година. В икономическата прогноза на Европейската комисия от пролетта на миналата година се предвижда дефицит от 2,3 на сто от БВП през 2019 г. и 2 процента през 2020 година, което остава под изискваната стойност от три процента от БВП за прогнозния период.

В последните три години структурното салдо (салдото по консолидирания държавен бюджет), коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, минус еднократните и другите временни мерки, се е подобрило с 0,4 на сто от БВП. Съотношението на брутния държавен дълг към БВП през 2018 г. е намаляло до 97,1 на сто спрямо 98,1 на сто през 2017 г., което се дължи главно на въздействието на реалния растеж и инфлацията върху намаляването на дълга, като първичното салдо е приблизително равно на нула. В прогнозата на ЕК от пролетта на тази година се предвижда съотношението на дълга да намалее до 96,3 на сто през 2019 г. и до 95,7 на сто догодина.

Испания е в процедурата за прекомерен дефицит от февруари 2009 г., когато Съветът на ЕС призова бюджетният дефицит на страната да бъде променен до 2012 година. Този краен срок беше удължаван четири пъти заради значителните неблагоприятни последици за държавните финанси в резултат на неочакваните неблагоприятни икономически развития. През юли 2016 г. Съветът на ЕС отбеляза липсата на ефективни действия за промяна на прекомерния дефицит и определи нов краен срок до 2018 година.

БТА

По статията работиха: Екип на Investor.bg , редактор Бойчо Попов
ИНВЕСТОР

Коментарите са затворени.