Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Испания – задължението за водене на регистър за работното време на работниците на непълен работен ден

IMG_4004-1024x682След решението на Върховния съд, издадено през март, което определя детайлите по задължението за водене на регистър за работното време, през април друго решение на този съд потвърждава решението от март и най-важното, създава юриспруденция с разликата, че новото решение ограничава задълженията на фирмите в това отношение.

Новата резолюция от 20 април 2017 г., във връзка с дело, заведено от синдикатите срещу Abanca, потвърждава, че член 35.5 от Устава на работниците “не изисква воденето на регистър за работното време за всички назначени работници”, “неговата цел е да контролира реализирането на извънред труд”, като отбелязва също така, че съдилищата не могат да заместят законодателя или да налагат воденето на график, когато правната норма не го изисква изрично.

Това ново решение е от особено значение, тъй като след решението от март (срещу Bankia), Инспекцията по труда изискваше регистрация на графика за всички работници независимо дали са назначени на пълен или непълен работен ден с мотива, че е единично решение, което само по себе си не създава юриспруденция. Инспекцията по труда основаваше кампанията си на по-ранни решения, които разпростираха изискването да се води регистър за работниците на непълен работен ден и върху заетите на пълен работен ден.

В настоящата статия ще обобщим окончателно задълженията на фирмите по отношение на задължението за регистрация на работното време и извънредно работените часове:

  1. Регистрация на работното време на заетите на непълен работен ден.
  2. Регистрация на извънредния труд.
  3. Информиране на законния представител на работниците, ако съществува такъв във фирмата.

Как да се регистрира работното време за деня за договорите на непълен работен ден?

Това задължение е регулирано от Кралски указ Закон 16/2013. Правната норма посочва, че регистрацията трябва да се прави всеки ден, като освен това включва и сумиране на работните часове за месеца. Този регистър трябва да се води за редовните и извънредно отработените часове.

Компанията трябва да осигури на работника или служителя копие от него заедно с връчването на фиша за заплатата за месеца. Освен това копие от регистъра ще трябва да съхранява от фирмата в продължение на 4 години.

Ако това задължение не се изпълнява, ще се счита, че договорът е на пълен работен ден.

Особено важно е да се извършва регистрацията на извънрения труд.

И двете решения на Върховния съд потвърждават, че извънредният труд трябва да се регистрира, да се контролира и да се спазват регламентираните ограничения върху извънредните часове.

В допълнение, този регистър, както е посочено е решението на Върховния съд срещу Bankia, е от основно значение за защитата на всяка компания при евентуален съдебен процес, тъй като тежестта на доказване на обстоятелствата пада върху фирмата, която ще трябва да обоснове спазването на нормативните изисквания. Единственият начин да се докаже спазването на правната норма по отношение на извънредния труд е този регистър.

Информирането на законния представител на работниците е от съществено значение и се основава на Кралски указ  Закон 16/2013.

Ще продължим да ви информираме по този въпрос, тъй като и двете решения отправят искане към законодателя да се намеси с цел ограничаване на правната несигурност, като разработи в нормативен акт въпроса с регистрацията на работното време.

logo-Ivanova-Tax-and-LawunnamedСтатията подготви:

Данъчен консултант Галя Душева, Морайра

Ivanova Tax & Law

Коментарите са затворени.