Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Детското езиково-говорно развитие: какво знаете и не знаете за него

logoped-710x240В тази статия ще засегна овладяването на езика, като сложна система, която започва от раждането на детето  и преминава през няколко етапа. Когато родителите са добре информирани ще знаят, че  има маркери по които да разберат за евентуално забавяне  или изоставане в езиково-говорното развитие.

Доречевия перид (0-1г.) е кърмаческия период, в който детето се учи да разбира езика, който слуша. От 2-4 месец  е етап на гукане, поява на някакви гласни звукове. До 6 месец детето вече реагира на гласа на родителя и на интонацията с която му се говори. Между 6-9 месец се появява т.н. лепетна реч (звукосъчетания, които приличат на срички). Поява на съгласни звукове. Така около 1 год. възраст (10-14 месеца) се появяват първите думи, а реагира адекватно поне на 10 думи “мама”, “баба”, “вода”… и др., поява на жестове за привличане на вниманието.
Първи речеви период (1-3г.) започва в яслена възраст и вече към  18 месечна възраст  детето има речников запас от 3-50 думи изрази от две думи, имитации, повторна реч, изразяване на молба и др. На 2г. възраст използва съчетания от 3-5 думи, прости въпроси („Кой е това?“, „Къде е мама?“), употреба на собственото си име, поява на “ето„, речта е в сегашно време. И така на 3г. възраст  -  детето има разбиране и правилна употреба на граматични форми като множествено число ,,познаване на членове на семейството, части на тялото, разбиране и употреба на местоимения („аз,ти“).
Втори речеви период  (от 3 до 6г)- предучилищна възраст  вече детето трябва да може да поддържа тема на разговор, да употребява сложни езиково – говорни структури, предлози, разбиране на обобщения като например превозни средства, професии и други въпроси „Как, Кога, Защо“.
Тук е мястото да се представи как и кога се овладяват звуковете. Те също се появяват постепенно и по етапно.
–1-2 год. детето трябва да владее гласни и п-б, м, т-д, н, к-г, х, ф-в, й.
–3-4год. -с-з, ц, дз.
–5-6год.- ш- ж, ч, дж, л, р.
Всяко едно нарушение на езиково -говорно и артикулационно ниво се отразява изключително неблагоприятно върху
- Учебните резултати;
- Адаптирането към условията на живот;
- Емоционалното състояние на детето;
Важно е в тази възраст родителите да вземат мерки за да могат децата им да се справят успешно и социализират адекватно през следващия важен период – Начална училищна възраст (7-10г.), която ще обсъдим следващия път.
Статията подготви: Логопед Вася Вергова, Валенсия

За консултации и записване на час на телефон 647 071 346 или на емайл: vasya.vergova@gmail.com

Коментарите са затворени.