Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Валенсия – Oтпускат нов вид социални помощи (Renta garantizada de ciudadanía)

В Generalitat Valenciana, а така също и в другите градове на Испания се отпускат нов вид социални помощи (Renta garantizada de ciudadanía). Размерът е около 390 Евро на месец. Изискванията са кандидaтcващите да имат 2 години адресна регистрация във Валенсия, да нямат работа или да нe получават друг вид помощи или обезщетения за безработица (paro, subsidios). Не се изисква трудов стаж. Помоща е за период от 6 месеца, като може да се продължи до 3 години, ако няма промяна на положението.

Необходимите документи са: 1. Молба (Solicitud), която се взема от офиса на Generalitat Valenciana, който се намира на av. Baron de Carcer, 36 във Валенсия; 2. Фотокопия на NIE – то и на личната карта или паспорта; 3. Сертификат от INEM, за това, че към момента на подаването не се получават помощи или обезщетения – Certificado negativo de INEM (за сертификатите от INEM вече само с предварителна среща по телефона или на сайта на INEM) – тел. 901 010 210; www.sepe.es; 4. Адресна регистрация (Certificado de Empadronamiento) – за последните 24 месеца от Ayuntamiento de Valencia; 5. При семейни (фотокопиe на NIE – то и на личните карти на всички членове на фамилията), а така също и преведен и легализиран граждански брак (Libro de familia); 6. При развод – pешението на съда (Sentencia de divorcio); 7. Банкова сметка (Cuenta Bancaria);

Отговорът се получава с писмо по пощата до 18 месеца, след датата на подаване на документите.

За повече информация: Av/ Baron de Carcer, 36 – Generalitat Valenciana – Валенсия

 

Коментарите са затворени.