Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Валенсия – Приравняване, легализиране и признаване на дипломи

índice1. Всеки, който иска да легализира и приравни своята диплома може да подаде за това молба в Министерството на Образованието и Културата (Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte). Pagina web del Ministerio de Educacion: www. educacion.gob.es. Във всеки по голям град има офиси.

За Валенсия: Subdelegacion del Gobierno en Valencia – Area Funcional del Alta Inspeccion de Educacion – C/ Joaquín Ballester, 39-4 a planta, c. postal 46071, Valencia; Тел: 963 079 474; Тел: 963 079 475; Работно време: от 9.00 – 12.00 часа;

Необходимо е: · Да попълни съответният формуляр – молба (взема се на място). · Попълват се личните данни. · Представят се лични документи – НИЕ, лична карта или паспорт. · Диплома – преведена и легализирана от официален преводач, оторизиран за преводи в Испания, както и оригинал. · Плаща се такса от 93.76 Евро в посочена банкова сметка (формуляр за това се взема от Интернет страницата). · След получаване на отговор съответно се провеждат изпити за защитаване на дипломата.

2. Приравняване на оценките в случаите на кандидатстване в училище или университет в Испания.

Това се прави от UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia) – Мадрид. Заявление може да се подаде само и единствено по Интернет. Сайтът на, който може да се подаде заявление за това е: www.uned.es; Телефон за информация: 913 986 600 – UNED – Мадрид;

Телефони за информация: 963 707 812; 963 707 813 – UNED – Валенсия, c/ Casa Misericordia, 34, Valencia

· Изисква се диплома и извлечение на всички оценки от последните няколко години. Преведени и легализирани. · Оценките се приравняват в съответствие с испанската образователна система. · Необходимо е в случаите, когато се кандидатства в Испанско училище или университет! · Важи само за период от 1 година, тъй, като нормативните норми се променят постоянно.

Над 30 годишните могат да кандидатстват в Университетите на Испания без изпит, а само въз основата на оценките от дипломата! Университетските такси са между 1.300 – 1.500 Евро на година.

 

Коментарите са затворени.