Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Условия за ползване

ValenciaBg не носи отговорност, към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие некоректно, неточно, непълно или недостоверно подаване на информация за обяви и мероприятия от нейни Потребители. Сайтът няма задължението и обективната възможност да проверява всички обяви, статии и информация изпратени за публикуване.

Публикуването на Обяви  на страницата на Сайта не поражда задължението да гарантираме на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието на Обявите. Публикуваме ги така, както са ни изпратени.

Възможно e да предоставим връзки (линкове), към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда, като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставят тези сайтове.


Стр. 1 от 11