Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Nuevo Hogar” – Телефон 633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 600 036 514
Валенсия – Български здравни, детски, семейни и християнски книги – телефон: 652 125 994; Librosbg.com
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Nuevo Hogar” (Нов Дом) – Открийте своя нов дом с нас! Телефон 633 283 361.
Българският портал за Валенсия

Лични данни

ValenciaBg, като сайт администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Испанското законодателство се задължава да не предоставя на трети лица информация, данни или, какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

ValenciaBg няма да продава, отдава, търгува или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на следните случаи: Ако се изисква от закона; Ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

ValenciaBg ще вземе предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати не оторизирано или случайно разкриване на лична информация.


Стр. 1 от 11