Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Стъпки и задължения които трябва да се спазят преди и след подписване на нотариален акт за покупко-продажба на имот в Испания

IMG_2443Сънародници, преди да подпишете какъвто и да е вид договори, без значение дали става въпрос за договор за вземане под наем на жилище или магазин, договор за покупко-продажба на имот или нотариален акт, е много важно дa се разгледа неговото съдържание и разпоредби от компетентно лице, и поради тази причина, за да нямате след това проблеми, ви съветвам да не пoдписвате договори които не разбирате или преди да сте се консултирали с адвокат или друго компетентно лице, които могат да ви разяснят съдържанието и клаузите му.

Преди осъществяване на нотариaлен акт за покупко-продажба на имоти в Испания, е много важно да проверите в Регистъра нa Собствеността дали върху имота има ипотека или други задължения, ембарго, и т.н.. Това се прави чрез изискването в Регистъра на Собствеността от документ наречен “Nota simple”, ако не се поиска предварително, нотариуса го изисква няколко часа преди подписването на нотариaлния акт, с този документ ви информират за състоянието в което ще закупите имота.

В някои случаи трябва да се изиска от Общината сертификат за законност на имота “Certificado de legalidad urbanística”, за да се види дали има някакъв вид на превземане, което не фигурира в Регистъра.

Също така е нужно да се осигурите преди подписването на нотариaлния акт, че са платени всички такси за comunidad de propietarios, таксите за потребление на вода, електричество, газ и годишния данък на имота. Важно е да изискате от продавача да ви предостави сертификата за eficiencia energética, защото иначе ще трябва да го платите вие, ако след това искате да продадете жилището или да го дадете под наем.

Не е задължително да се направи и подпише предварителен договор за покупко-продажба между двете страни, може директно да се приготви и подпише нотариален акт.

По закон, купувачът има право да избере нотариуса пред който ще се подпише нотариaлния акт и три дни преди подписването му да го разгледа, или това да го направи компетентно лице.

Разходите при покупко-продажба на имот в Испания са следните:

Ако не се определи кой ще поеме разходите по нотариус, ще се определят по закон, тоест, продавачът трябва да поеме разходите за оригинала на нотариалния акт и купувача ще заплати копията му.

Продавачът е задължен да заплати данъка наречен “Impuesto sobre Incremento de valor de los terrenos, antiguo Plus-Valía” и купувача ще трябва да плати данъка за закупването на имота, който се нарича “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales “ и е 10 % от общата цена на имота, когато става вапрос за употребявани  жилища, ако е ново се заплаща ДДС и Actos Jurídicos Documentados (Документирани правни актове). Също така е задължение на купувача да заплати таксата в Регистара на Собственоста за да се запише имота на негово име.

Ако ще се направи операцията чрез отпускане на парите с ипотека от Банка, ви съветвам да се разгледа много добре нотариaлния акт и неговите клаузи, защото има много Банки които слагат клаузи които са незаконни, като например “cláusula de vencimiento anticipado”, благодарение на която Банките могат да прекратят договора само с една неплатена месечна вноска и да ви изискат по съдебен път да върните цялата сума на ипотеката + нейните интереси;  друга клауза която се нарича “cláusula suelo”,  е клауза, която ограничава разликите в лихвените проценти, прилагани по кредита, която определя един процент минимален и друг маkсимален, и по този начин даже и да имате определн един процент плус Euribor, ще плащате минималния процент който определя тази клауза и най-вероятно ще плащате без да знаете, че това не е редно, много по голяма месечна сума.

За това ви съветвам при сключване на какъвто и е да е вид договори и преди подписване на нотариaлни актове, да се консултирате с адвокат или друго компетентно лице.

Статията изготви: Адвокат Цветелина Петрова –Валенсия, Тел. 666053814, www.borjaabogados.com

Коментарите са затворени.