Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Nuevo Hogar” – Телефон 633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 600 036 514
Валенсия – Български здравни, детски, семейни и християнски книги – телефон: 652 125 994; Librosbg.com
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Nuevo Hogar” (Нов Дом) – Открийте своя нов дом с нас! Телефон 633 283 361.
Българският портал за Валенсия

Испания – Задължително разработване на План за превенция на трудовите злополуки за всички фирми с наети работници

430089_352966811389529_1118532100_nРазработването на План за превенция на трудовите злополуки е задължително за всички фирми с наети работници, по силата на Закона за превенция на професионалните рискове 31/1995 от 8 ноември.

Този план е документ, който включва всички превантивни действия, основани на оценка на рисковете с цел да се премахнат или намалят рисковете при трудовата дейност. Този документ трябва да бъде на разположение на компетентните органи.

Досега процедурата, която се следва, за да изпълни посоченото задължение, е да се наеме специализирана фирма за изпълнение на тези програми, което води до значителни разходи за малките и средни предприятия.

След публикуването на Кралски указ Закон 14/2013 от 27 септември, в подкрепа на предприемачите и тяхното интернализиране с изменението на параграф 5 от член 30 от Закон 31/1995 фирмите могат да разработват свой собствен план за превенция, без да е необходимо да наемат външни фирми за тази цел.

Какви са изискванията?

Както е посочено в член 39, могат самостоятелно да изработват свой план за превенция следните фирми: Компании с персонал до 10 души, когато са разпръснати в повече от един обект; Фирми с персонал до 25 работници , когато компанията има само един обект; Дейността на дружеството не следва да бъде сред изброените в приложение I към Кралски указ 39/1997 от 17 януари, с който е приет Регламента за услугите по превенция на рисковете;

Тази промяна представлява очевидно спестяване за компанията, тъй като работодателят, или някой от нейните собствени служители, може да разработи този план.

Галя Душева – Икономист

unnamed

Коментарите са затворени.