Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

ИСПАНИЯ – ВНИМАНИЕ – ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ИПОТЕКИТЕ!

hipoteca_1200_100x100През юни 2019, Испания прие новия Закон за ипотеките, чрез който се внасят промени в законодателството относно изискванията за ипотека и таксите. Според новото законодателство, се изискват две срещи при нотариус, като първата, на която се установява правоспособността на купувача, се осъществява 10 дни преди сделката, а втората – в деня на сделката за покупко-продажбата и ипотеката.

В допълнение, до сега, разходите по отпускане на кредит (нотариус, оценката на имота, регистър, Gestoría и AJD), се поемаха изцяло от купувача. С промяна на закона, купувачът ще поема само разходите за оценката и копията на нотариалния акт за ипотеката, имайки право на безплатно онлайн копие, което ще получи по електронен път от нотариуса. Редно е  да се отбележи, че има банки, които поемат и разходите за оценка.

Ако желаете повече информация за тези промени, може да се свържете с мен!

Адв. Цветелина Петрова

Тел. 666 053 814

Адрес: C/Xátiva 1-C, pta. 60, 46002, Valencia, Valencia

spetrova@icav.es

Посетете Facebook страницата ми тук

Коментарите са затворени.