Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Губя ли право на “паро”, ако подам документи след определения за това срок?

U100601

Срокът за подаване на документи за “паро” е 15 работни дни, считано от деня на прекратяване на работата.

Много е важно да знаем дали имаме неизползван платен отпуск, който трябва да изчакаме да изтече, преди да подадем за паро. По закон се определя минимален период от 30 дни платен отпуск годишно, освен ако в съответното споразумение (convenio) не е договорено друго по-добро, т.е. 2,5 дни на месец.

Датата, която се смята за подаване е денят, в който се запазва час по телефона или интернет, което задължително трябва да се случи в рамките на 15 дни след прекратяване на трудовото правоотношение. Без значение дали датата, която са ни дали, за да се явим в офиса на SEPE и да подадем документи е след крайния срок от 15 дни, това което има значение е деня, в който сме запазили часа за подаване на документите.

В случай че, не сме пресметнали добре определения срок за подаване, НЕ се губи право на паро, но се налага санкция. Ще се удържат толкова дни, колкото са изминали от деня на възникване на правото на паро, до датата, на която реално се подава молбата.

**Работни дни: всеки ден с изключение на неделя и празнични дни**

_SRC2458-Baja 2Статията изготви: адвокат Нели Костадинова

Адрес на кантората в Гандия: C/ Ciudad Laval, 33 entresuelo. Адрес на кантората във Валенсия: Avd. Blasco Ibáñez 142, 1º 1ª (на 10 мин. от Генералното консулство на България).

За контакти: моб. 662 258 280; тел/факс 963 710 008;                                                          Ел. поща: nelimitkova@icav.es

Източник: https://www.facebook.com/abogadanelikostadinova?fref=ts&__mref=message_bubble

Коментарите са затворени.