Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Валенсия и областта – Помощи за регистрация на фирма (AUTÓNOMO) 2015 г.

Logo-Comunidad-ValencianaСубсидията се предоставя на безработни лица, регистрирани, като безработни в съответния център SERVEF, които започват своята самостоятелна търговска дейност, считано от 19 февруари до 30 май 2015 г.

Под самостоятелно заето лице се разбира търговец, който извършва редовно, лично и пряко икономическа дейност с цел печалба, без да подлежи на задължението да формализира трудов договор, въпреки че използва услуги на други лица срещу заплащане на възнаграждение.

Изисквания:

а) Началото на търговската дейност между датата, следваща датата на обнародване на Наредбата за субсидията и до 30 май 2015г. За тази цел, като дата на започване на дейността ще се счита датата, посочена в декларацията за регистриране на търговската дейност в данъчната администрация (модел 036 или 037).

б) Регистрацията, като данъкоплатец трябва да предхожда датата на подаването на молбата за субсидия.

в) Лицето да остане безработно и регистрирано, като безработно в SERVEF до началото на дейността; Също така не трябва да е било регистрирано, като само осигуряващо се лице в шестмесечния период преди началото на дейността.

г) Да не са ползвали в някоя от предходните три години или да са кандидатствали през текущата година за други безвъзмездни средства за тази цел.

д) Самостоятелно осъществяване на търговската дейност.

Размер на помощта - Размерът на помощта, като самостоятелно заето лице се определя в зависимост от колектива, към който принадлежи лицето:

а) Безработни лица в общия случай: 2500 Евро. б) Безработни под 30г. или по-възрастни от 45 години: 3000 Евро. в) Безработни лица с увреждания над 33%: 4000 Евро. г) Безработните жени, жертви на домашно насилие: 4500 Евро. Сумата, посочена в точки а), б) и в) се увеличава с 500 Евро, ако получателят е жена.

Крайният срок за подаване на заявленията за помощта за започване на търговска дейност за само осигуряващи се лица завършва на 30 май 2015 г.

Legis Asesores​Galya Dusheva, Economista

Oficina Moraira:  C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB, c. postal 03724, Moraira (Alicante)   tel. (+34) 966.490.849                      fax (+34) 966.490.649
Oficina ValenciaAv. Cortes Valencianas, 58, Sorolla Center, 5ª planta, c. postal 46015, Valencia        tel. (+34) 960.454.253                                       fax (+34) 960.451.601
 Logotipo-Final-1024x318

Коментарите са затворени.