Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

ВАЛЕНСИЯ – АДВОКАТ ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА

1509241_1378328729135090_2462287800048178172_nАДВОКАТ ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПРЕДОСТАВЯ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРАВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО, СЕМЕЙНОТО, ТЪРГОВСКОТО, ТРУДОВОТО, НАКАЗАТЕЛНОТО И АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО В СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДВОКАТСКА КАНТОРА РАЗПОЛОЖЕНА В ЦЕНТЪРА НА ВАЛЕНСИЯ (ТОЧНО ДО ГАРАТА).

img_civilГРАЖДАНСКО

Семейно право: Водене на бракоразводни дела; Брачни искове; Родителски права; Въстановяване на обезщетения; Издръжки, задължения и др.;

Наследствено право: Изготвяне на завещания; Делба на имущество съдебна и извънсъдебна; Водене на всякакъв вид имуществени дела; Дарения; Възстановияване на дългове;

Инцидентни случаи: Пътнотранспортни произшествия; Трyдови злополуки;

img_mercantilТЪРГОВСКО

Регистрация на търговски дружества; Водене на банкови и търговски дела; Склучване на търговски договори;

img_penalНАКАЗАТЕЛНО

Консултации в областа на наказателното право; Защита в случаи на престъпления и закононарушения; Водене на наказателни дела; Пътнотранспортни произшествия; Икономически престъпления; Процедури на непълнолетни;

img_laboralТРУДОВО

Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; Уволнения; Посредничество и Арбитраж; Възстановияване на дългове;

img_administrativoАДМИНИСТРАТИВНО

Емиграционно право: Консултации по проблемите  на чужденците в Испания; Изискване на суми от обществени институции, болници, кметства и др.;

img_contacto

АДРЕС: УЛ. ХАТИВА, 1-С, 60ª, П. КОД 46002, ВАЛЕНСИЯ; ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ: 666 053 814 /96 394 44 84; Ел. поща: spetrova@icav.es; www.borjaabogados.com;

Facebook: https://www.facebook.com/abogadapetrovavalencia?fref=ts

mapa
 

Коментарите са затворени.