Реклама
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Валенсия – Ремонт на компютри и лап топи: тел. 0034/600 036 514
Валенсия – Агенция за недвижими имоти “Нов дом” – телефон 0034/633 283 361
Българският портал за Валенсия

Торент – Българско училище “Христо Ботев”, Асоциация “Санта София от Леванте”

Ние сме новатори пълни с желание и много идеи, но важните тук не сме ние, а вие самите и вашите деца или по-конкретно нашите деца.

Нашите цели и желания са свързани именно с тях, защото новото поколение български деца независимо от териториалното мостоживеене са дълг на всички нас и ние сме отговорните за тяхното бъдеще.

Идеите на нашата Асоциация на първо място смятат да покрият интелектуално-познавателното ниво на децата ни спрямо родния език и историческото наследство, като го обогатим и достигнем едно подобаващо ниво.

Смятаме  да има откритост и информираност в отношенията ни, винаги да сте наясно с целите и намеренията ни и да изградим заедно един чудесен екип базиран на доверие. Да празнуваме и честваме заедно всички големи български празници и тържества. Смятаме с ваша помощ да поставим основите на едни чудесни взаимоотношения и приятелство в дългосрочен план.

Всяка събота сме в училище El Molí, c/Graners 6, Torrent от 10.00ч. до 14.00ч. Училището предлага часове по Български език и литература, Родинознание, Роден край, История на България, Фолклор и др. под ръководството на квалифицирани учители от СУ “Климент Охридски”.

Нашият екип: Камелия  Любенова – Управител на  Асоциaция ”Santa Sofía de Levante” и Мениджър социални дейности; Светлана Йорданова – Директор на училище “Христо Ботев”, към Асоциaция ”Santa Sofía de Levante” и  педагог; Силвия  Николова – Зам. Директор на училище “Христо Ботев”, към Асоциaция ”Santa Sofía de Levante”, педагог и логопед; Давид Мавров – Уеб дизайн и графика;

За контакти: Тел. 647 747 014; Ел. поща – asociacionsantasofiadelevante@gmail.com;

Коментарите са затворени.